Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie

Wyniki II edycji Gminnego Konkursu „PLASTYCZNY ANGIELSKI”

8 kwietnia 2016 roku w budynku Zespołu Szkoły Podstawowej, Gimnazjum Publicznego i Przedszkola w Otfinowie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i rozdania nagród uczestnikom II edycji gminnego konkursu „Plastyczny Angielski”. Patronat nad Konkursem objął Burmistrz Gminy Żabno. W uroczystym spotkaniu wzięli udział Kierownik ZOSSiP-u w Żabnie pani Jolanta Sak, Dyrekcja Zespołu Szkół w Otfinowie oraz wyłonieni laureaci Konkursu wraz ze swoimi nauczycielami-opiekunami

Głównymi celami  Konkursu było zachęcenie dzieci i młodzieży do rozwijania swoich zdolności plastycznych i zainteresowań lingwistycznych, a w szczególności wzbudzenie ich zainteresowania angielskimi idiomami.

Tematyka Konkursu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. W sumie otrzymaliśmy 103 prace plastyczne ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszej gminy. 70 prac uczniów szkół podstawowych oraz 33 prace uczniów szkół gimnazjalnych.

W Konkursie wzięły udział Szkoły Podstawowe z Bobrownik Wielkich, Łęgu Tarnowskiego, Niedomic i Otfinowa oraz Gimnazja z Łęgu Tarnowskiego, Niedomic i Otfinowa.

Jury w składzie: mgr Bożena Smolik – nauczyciel języka polskiego, mgr Ewa Piotrowska – nauczyciel języka angielskiego, mgr Dominika Macko – nauczyciel języka niemieckiego oraz mgr Aleksandra Głowa wyłoniła laureatów 1, 2, i 3 miejsca w dwóch kategoriach: SP i GIM oraz przyznała 9 wyróżnień.

 

Kategoria: SZKOŁA PODSTAWOWA

I miejsce:        Trytko Małgorzata      SP Bobrowniki Wielkie

II miejsce:       Mosio Kinga                SP Otfinów

III miejsce:     Bugajska Aleksandra     SP Otfinów

Wyróżnienie:  Czosnyka Oliwia        SP Bobrowniki Wielkie

Wyróżnienie: Lis Karina                   SP Otfinów

Wyróżnienie:  Starzec Karolina         SP Niedomice

Wyróżnienie:  Warias Anna               SP Otfinów

Wyróżnienie:  Widomska Amelia      SP Ilkowice

Wyróżnienie:  Woziwoda Kinga       SP Łęg Tarnowski

 

Kategoria: GIMNAZJUM

I  miejsce:       Zając Karol                Gimnazjum Łęg Tarnowski

II miejsce:       Szuran Aleksandra     Gimnazjum Otfinów

III miejsce:     Fidowicz Klaudia       Gimnazjum Łęg Tarnowski

Wyróżnienie: Baran Paulina              Gimnazjum Otfinów

Wyróżnienie:  Górka Kacper             Gimnazjum Niedomice

Wyróżnienie: Szostek Gabriela          Gimnazjum Otfinów

Wszyscy laureaci i wyróżnieni zostali nagrodzeni dyplomami oraz bardzo atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Burmistrza Gminy Żabno, Dyrekcję Zespołu Szkół w Otfinowie oraz Polonię Amerykańską z Chicago.

Na zakończenie naszego spotkania naszą uroczystość wzbogaciły o kolejne, tym razem muzyczne doznania artystyczne, dwie uczennice klasy VI Szkoły Podstawowej w Otfinowie. Gabriela Zabrzańska oraz Martyna Tytro pod opieką swojej nauczycielki języka angielskiego pani mgr Ewy Piotrowskiej zaprezentowały trzy piosenki w języku angielskim. Uroczystość zakończyła się pamiątkowymi zdjęciami oraz wspólnym poczęstunkiem.

Wszystkim uczestnikom reprezentantom szkół podstawowych i gimnazjów, którzy tak chętnie i licznie zainteresowali się tematyką naszego Konkursu „Plastyczny Angielski” oraz ich nauczycielom-opiekunom serdecznie dziękujemy i gratulujemy.