Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSU SZKOLNEGO od dn. 03.09.2018 r.

PRZYJAZDY:

6.50 – z  Kłyża –przez Hektary kl.V i starsi

7.00-  z Gorzyc  kl.V i starsi do Otfinowa

7.10 –  z  Otfinowa do Bieniaszowic

7.20 -  z Bieniaszowic

7.25 -  z Siedliszowic kl.V i starsi

7.35 – z  Otfinowa do Siedliszowic( pod szkołę)

7.45 - z  Siedliszowic do Otfinowa kl.IV i młodsi (w Otfinowie wysiada kl.IV)

8.00 - z Otfinowa do Gorzyc kl.I-III + „P i 0”

8.10 – z Gorzyc do Kłyża

8.15 - z  Kłyża kl.IVa i młodsi do Gorzyc (wysiadają kl.I-III i „P+0”)

8.25 z Gorzyc do Otfinowa kl.IVa (uczniowie z Gorzyc i KŁyża)

 

 

ODJAZDY:

PONIEDZIAŁEK:

13.00-z Otfinowa do Gorzyc

13.10 - z Gorzyc przez Hektary-Kłyż do Otfinowa kl. I-III

13.30 – z Otfinowa do Gorzyc kl.IVa,V

13.40 -  z Gorzyc-przez Hektary-Kłyż do Otfinowa „0 +P”                       

14.15 -  do Siedliszowic kl. I-V + „0 +P”                      

14.40 -  do Gorzyc i  Kłyża kl. VI-VIII i III gimnazjum

15.00 -  do Siedliszowic kl.VI-VIII +IIIgim.

 

WTOREK:

 

12.10-z Otfinowa do Gorzyc

12.25-z Gorzyc kl.I-III

13.30- z Otfinowa kl.V+(grupa z kl.IVa, która nie ma wdż)

13.40- z Gorzyc przez Kłyż do Otfinowa ,,O”+P

14.15-  do Siedliszowic P+O, kl.I-V 

14.40 - do Gorzyc i Kłyża kl.VI-VIII+IIIgim

15.00-do Siedliszowic kl.VI-VIII+IIIgim.

 

ŚRODA:

13.00- z Otfinowa do Gorzyc

13.10 –z Gorzyc przez Hektary -Kłyż do Otfinowa kl. I-III

13.30 – z Otfinowa kl.V+IIIgim.

13.40 - z Gorzyc przez Kłyż – Hektary ,,O”+P

14.15 –do Siedliszowic I-III+IVb+V+IIIgim.

14.40 - do Gorzyc i  Kłyża   kl.IVa, kl.V –VIII

15.00 – do Siedliszowic kl.VI-VIII

 

CZWARTEK:

 

12.15 – z Gorzyc kl.III do Otfinowa

13.00-z Otfinowa do Gorzyc kl.VI

13.10-z Gorzyc–kl.I-III

13.30- z Otfinowa do Gorzyc  kl. V + IVa                                  

13.40 –z Gorzyc ,, 0”i  P

14.15 – do Siedliszowic kl.I-III,kl.IVb-VI

14.40– do Gorzyc kl.V+VII,VIII i III gim

15.00-do Siedliszowic kl.VII,VIII+IIIgim.

 

PIĄTEK:

 

12.10 – z Otfinowa do Gorzyc

12.25 - z Gorzyc–przez Hektary-Kłyż kl.I-III

12.50 - do Siedliszowic kl.I-III,IVb,V,VI

13.10 - do Gorzyc i Kłyża kl.V i VI

13.40 – do Gorzyc  kl.IVa,VII,VIII+IIIgim

13.45 – z Gorzyc ,,O”+P

14.00  - do  Siedliszowic,,O”+P,kl.VII,VIII+IIIgim

14.35 – do Gorzyc – uczniowie z projektu