Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie

Kadra nauczycielska

Lp. Nazwisko i imię Przedmiot
1. Mosio Alina Dyrektor, matematyka
2. Cisek - Szostek Iwona Wicedyrektor, język polski, historia
3. Chrościński Grzegorz język angielski
4. Bąk Izabela matematyka
5. Bołtuć Anna matematyka
6. Dziubla Jadwiga geografia, biblioteka, wych. kl. 4a
7. Głowa Aleksandra świetlica, zajęcia logopedyczne
8. Kabat Jacek edukacja dla bezp.
9. Kalita Małgorzata wych. fizyczne, wych. kl. 4b
10. Kądzielawa Halina wych. przedszkolne
11. Kotapka Przemysław pedagog szkolny
12. Kowal Agnieszka
fizyka, matematyka, wych. kl.5
13. Kozik - Jasnosz Maria edukacja wczesnoszk., wych. kl. 1
14. Krakowiak Michał język angielski
15. Macko Dominika język niemiecki
16. Magiera Zofia oligofrenopedagogika
17. Marzec Joanna wych. przedszkolne
18. Piotrowska Ewa język angielski, wych. kl. 3 gim.
19. Pluta Małgorzata historia, wos
20. Pyteraf Wojciech muzyka
21. Rokita Barbara wych. przedszkolne, edukacja wczesnoszk.
22. ks. Rzeźnik Tadeusz religia
23. Ryba Bożena edukacja wczesnoszk., wych. kl. 2
24. Ryszka Monika język angielski
26. Smolik Bożena język polski
26. Ks. Mateusz Migacz
religia
27. Szczygieł Celina edukacja wczesnoszk., wych. kl. 3
28. Talanda Ewelina biologia, chemia, wych. kl. 6
29. Tarnawska Małgorzata język polski
30 Tatarczuch Elżbieta wychowanie fizyczne, wych. kl. 8
31. Wąż Ewa plastyka, technika, informatyka, wych. kl. 7
32. Wiatr Katarzyna psycholog