Zajęcia pozalekcyjne 2017/18

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

7.10-7.55 

Zajęcia wyrównawcze/kółko jęz. niemieckiego

p. Dominika Macko

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
z matematyki (zaj. wyr.
i rozwijające) kl.VI

p. A. Mosio

 

11.30-12.15

Zajęcia wyrównawcze  z jęz. polskiego

p. M. Tarnawska

 

13.25-14.10

SPInKA-Doradztwo zawodowe

p. E. Wąż

 

14.10-15.00

Kółko historyczne/zajęcia wyrównawcze

p. Małgorzata Pluta

 

7.10-7.55

Zajęcia szachowe

dla kl. VII gim.

p. E. Tatarczuch

Zajęcia

wyrównawcze

p. A. Bołtuć

Zajęcia wyrównawcze
z jęz. polskiego kl.VI
p. I. Cisek-Szostek

 

7.15-8.00

Zajęcia  wyrównawcze
z biologii, chemii

p. E. Talanda

14.10-14.30

Zajęcia sportowe

 

15.00-16.30

Kółko jęz. angielskiego

p. E. Piotrowska

7. 05-7.50 

Zajęcia wyrównawcze
z geografii
i przyrody

p. J. Dziubla

 

7.10-7.55

Kółko matematyczne

dla gimnazjum

p. Anna Bołtuć

Zajęcia wyrównawcze
z jęz. polskiego

p. B. Smolik

 

 

14.10-14.30

Zajęcia sportowe

p. M. Kalita

 

14.10-15.00

SPInKA-Doradztwo zawodowe

p. E. Wąż

 

7.10-7.55 

Kółko polonistyczne

p. Bożena Smolik

 

 

7.15-7.55

Zajęcia wyrównawcze
z fizyki

p. A. Kowal

Zajęcia wyrównawcze
z historii

p. I. Cisek-Szostek

7.10-7.55

Zajęcia wyrównawcze
z matematyki

p. A. Mosio